ตอน ๑๔ ประกาศรับสมัคร

posted on 21 Jun 2009 14:26 by lannaparty

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.itim.in.th BY iTim Design.

กรณีเว็บไซต์มีปัญหา ติดต่อได้ทาง msn : i.am.virusza@hotmail.com

โปรเจคกระเป๋าผ้าดิบ โครงการลดโลกร้อน (ตรงไหน อิอิ)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552

 ซึ่งในระหว่างทางเดินลงบันไดจะมีข้อความที่เขียนว่า
       “ระหว่างทาง เราได้อะไรบ้าง”

ผลิตด้วยผ้าดิบ ไม่ฟอก เย็บมุมสามเหลี่ยมสองรอบ หูหิ้วเป็นผ้าชนิดเดียวกัน
เย็บซ้ำสามรอบ ปากกระเป๋าติดผ้าตีนตุ๊กแก และกระดุมไม้จากกระลา
ผลิตที่ : สุภรณ์ผ้าฝ้าย อ.สันกำแพง, ออกแบบโดย : ศุภกิตติ์ คุณา 01-06-2552

กระเป๋าขนาดเอสี่ รับน้ำหนักได้แปดกิโลกรัม หนังสือเล่มใหญ่ประมาณแปดเล่ม
ผ่านการทดสอบใส่หนังสือหนักมากสุดสิบเอ็ดเล่ม(เก้ากิโลกรัม)แล้วเหวี่ยงแปดรอบ
รับประกันแต่ละใบ 15 วัน (ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 )สามารถเอามาเปลี่ยนได้ที่นี่

 

อิอิ สวยไหม ?? สกิน 2 สี ดำ-ม่วง

Copyright 2009 BY ITIM DESIGN

กว่าจะมาเป็นโครงการนี้

โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสร้างสังคมในการอยู่รวมกันกับเด็กต่างชาติอย่างสันติ เป็น โครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ ส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเพื่อการอยู่ร่วม กันอย่างสันติและป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ประเทศไทยได้ลงนามร่วมสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก  การป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  จึงเป็นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญอย่างยิ่ง  ที่เครือข่ายทางสังคมและเครือข่ายสื่อในระดับต่างๆ จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ดียิ่ง  โดยในปัจจุบันการเข้ามามีส่วนร่วมของสื่อมวลชนต่อปัญหาดังกล่าว  เป็นเพียงการนำเสนอข่าวปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น  แต่ยังมิได้นำเสนอมุมมองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในสังคมสังคม     ซึ่งการทำงานในโครงการนี้จะมุ่งเน้นการจัดองค์ความรู้ที่มีอยู่ของหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง  การรณรงค์เผยแพร่  การผลักดันนโยบายและกลไกต่างๆ เพื่อให้การปกป้องเด็กจากสภาพเลวร้ายดังกล่าว  โดยใช้สื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นิทาน  เพลงเด็ก  ดนตรี ถายภาพ  หนังสั้น เป็นต้น

 

ภาพยนตร์สั้นชื่อเรื่อง บุญเติม เส้นทาง ชีวิต และความหวัง

 
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.virusza.com